Projecten Ardennen: even voorstellen

      

Projectleider: Walter Goris (ringstation 'de list')

Medewerkers: Tom Goris (vrijwilliger)

                    Gie Goris (ringstation 'de list')

                    Walter Vanginhoven (vrijwilliger)

                    Maria-Louisa Farasijn (vrijwilligster)

 

CES Hodister Ardennen

 

In 1998 werd een vangplaats voor mistnetten klaargemaakt te Genesseau Hodister, deelgemeente van Rendeux in de provintie Luxemburg. Het betreft een perceel van ongeveer 3000m met een begroeiing van hoofdzakelijk berk maar ook enkele els, spar en eikenbomen. Elk jaar in de periode augustus september worden 8 mistnetten van 12m in u-vorm geplaatst.

 

 

In 2006 werd een bijkomende aanplanting voorzien van ongeveer 2000m. Er werden 200 Gelderse roos, 100 vlier, 200 meidoorn en 200 sleedoorns geplant. Achteraf bleek dat de meeste planten afstierven. Enerzijds te wijten aan de droogte volgend op de aanplanting en anderzijds door de minder geschikte gronden. (hoofdzakelijk bestaande uit ondoordringbare voedselarme kleigronden)

 

In 2007 werd een CES-project opgestart. De begroeiing binnen de U-vorm werd volledig weggezaagd. De bomen rond de mistnetten werden in haagvorm gesnoeid tot op een hoogte van 2m. Er werd een observatietoren gebouwd van 7m hoogte aan de rand van de vangplaats. Van hieruit kan het doen en laten van de vogels worden bestudeerd. Zo worden oa de vluchtpatronen gecontroleerd om de vangplaats te optimaliseren.

 

 

In het voorjaar van 2007 werd een roofvogelfuik gebouwd van 4x5m.

 

 

Februari 2008 werd een haag aangeplant langs de N888 om de vangplaats van zwaluwen af te schermen van de drukke hoofdweg. Deze haag wordt gevormd door 2 rijen els en 1 rij spork. Deze vangplaats wordt gebruikt van eind augustus tot begin september

 

 

Enkele resultaten :

Tussen 1998 en 1januari 2009 werden te Hodister reeds 13551 vogels geringd. (69 soorten)

Interessante soorten zoals houtsnip, zwarte specht, goudvink, notenkraker, grauwe klauwier, geelgors en kruisbek konden reeds op de ringlijst worden genoteerd.

In  de top 5 van de grootste aantallen vinden we respectievelijk de zwartkopgrasmus, roodborst, tjiftjaf, heggenmus en goudhaantje.

 

Andere regelmatige bezoekers van de ringplaats:

 

 

 Bever                             Europese wilde kat

 

Ringresultaten:

Soort 2007 2008
bladkoninkje   1
blauwborst   1
boerenzwaluw   394
bonte vliegenvanger   3
boomklever   3
boompieper 11 7
boomkruiper 1  
bosrietzanger   2
bosuil 1 1
braamsluiper 3 4
buizerd   4
draaihals 1 1
fitis 14 59
geelgors 1  
gekraagde roodstaart 2 8
glanskop 2 4
goudhaantje 18 50
goudvink ssp europea 3 3
grasmus 6 7
grauwe vliegenvanger   2
grote barmsijs   163
grote bonte specht   1
grote gele kwik   2
havik   1
heggenmus  73 171
huiszwaluw    1
ijsvogel 1  
kleine barmsijs   77
kleine karekiet 12 84
koolmees 41 35
koperwiek   2
kuifmees 2 4
matkop 11 9
merel 5 13
pimpelmees 38 34
roodborst 252 607
sperwer   6
spotvogel 1 1
sprinkhaanrietzanger 6 8
staartmees 1 11
staartmees ssp caudatus   2
tjiftjaf 141 690
tuinfluiter 15 52
vink 2 1
vlaamse gaai 1 4
vuurgoudhaantje 66 58
winterkoninkje 15 12
zanglijster 31 12
zwarte mees 11 5
zwartkop 588 913
     
     
     
TOTAAL 1376 3533
Aantal soorten 34 47

 

Soort 1998-----2008
barmsijs kleine 135
barmsijs grote 163
bladkoninkje 1
blauwborst 1
boerenzwaluw 394
bonte vliegenvanger 21
boomklever 49
boompieper 85
boomkruiper 7
boomkruiper taiga 1
bosrietzanger 56
bosuil 3
braamsluiper 13
buizerd 9
draaihals 7
fitis 354
fluiter 1
geelgors 4
gekraagde roodstaart 43
glanskop 71
goudhaantje 854
goudvink ssp europea 108
goudvink ssp pyrrhula 1
grasmus 80
grauwe klauwier 1
grauwe vliegenvanger 3
grote bonte specht 18
grote gele kwik 10
grote lijster 2
havik 2
heggenmus  1164
houtsnip 2
huismus 1
huiszwaluw  1
ijsvogel 2
keep 5
kleine bonte specht 2
kleine karekiet 536
koolmees 569
koperwiek 70
kramsvogel 8
kruisbek 1
kuifmees 17
matkop 71
merel 167
nachtegaal 5
notenkraker 1
pimpelmees 320
putter 2
ransuil 2
rietzanger 6
roodborst 2724
roodborsttapuit 1
sijs 127
snor 1
sperwer 14
spotvogel 6
spreeuw 1
sprinkhaanrietzanger 73
staartmees 93
staartmees ssp caudatus 2
tjiftjaf 2257
tjiftjaf scandinavisch 3
tuinfluiter 440
vink 53
vlaamse gaai 12
vuurgoudhaantje 563
winterkoninkje 166
zanglijster 168
zwarte mees 98
zwarte roodstaart 3
zwarte specht 2
zwartkop 4829
Totaal 1998 tem 2008 17085

                                                      

 


Latest news

2007.09.07 Website start.


 

 

 

vzw BELORA asbl 2007 Privacy Policy Terms Of Use

Belgian Ornithological Research Association.

Belgische vereniging voor ornithologisch onderzoeK.

Association Belge pour la recherche ornithologique.

vzw BELORA ASBL