Over Belora:  

De VZW BELORA werd opgericht in november 2006 door een aantal amateur-ornithologen.

De algemene doelstelling van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling en de meer specifieke doelstelling is het bestuderen van en onderzoek verrichten naar alle in het wild levende vogelsoorten, onder meer door middel van wetenschappelijk ornithologisch ringwerk.

De vereniging kan allerlei activiteiten ontplooien:

 -  sensibiliseren, informeren en vormen

 - organiseren van  activiteiten, projecten en campagnes

 - uitgeven van tijdschriften, publicaties, onderhouden van een website

 - ondersteuning bieden, aanbieden en ter beschikking stellen van materialen en hulpmiddelen

 - deelnemen aan advies- en overlegorganen

      


 

 

vzw BELORA asbl 2007-2019 Privacy Policy Terms Of Use

Belgian Ornithological Research Association.

Belgische vereniging voor ornithologisch onderzoeK.

Association Belge pour la recherche ornithologique.

vzw BELORA ASBL